4 İnsanoğlu varoluşundan itibaren hep farklı arayışlar içerisinde olmuştur. Yeni buluşlar her zaman hayatlarına yön vermiş ve o buluşları sürekli […]
3 Dünya 21. Yüzyılını yaşarken önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojiler, yeni buluşlar derken özellikle iş, bilim ve teknoloji […]
2 12 Şubat 1809 yılında İngiltere’de dünyaya gelen Darwin, doğum gününde tüm dünya tarafından anılır. Bu özel günde Charles Darwin’in […]
2 2 Şubat “Dünya Sulak Alanlar Günü” ; sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek amaçlanmıştır. […]

Copyright © 2021
Developed by Yenilikçi Genç Yetenekler