2 Hemen hemen hepimizin en az bir kere duyduğu bir olgudan, olaydan bahsedelim. Tramvay İkilemi... Felsefeci Philippa Foot’un ortaya attığı […]
2 Çoğumuz, doğduğumuz günden itibaren, insanlarla olan iletişimimizde “doğru/yanlış” çerçevesi içinde rekabet etmek, yargılamak, talepte ve teşhiste bulunmak üzere eğitiliriz. […]
3 Geçmişten günümüze insanoğlunun üstün niteliklerle donatılmış olduğunu savunan, bu düşünceyi destekleyen yazı veya yazıtlarla karşılaştık. Bu argümanlarda uçan, yüzen, […]
2 İlaç sektörü, gerek üretim hacmi gerekse ticaret kapasitesiyle ekonominin en kritik sektörlerinden biridir. Ayrıca, faaliyetiyle ve ürettikleriyle insan yaşamını […]
4 İş hayatında, günlük hayatta ve birçok alanda istihdam kavramı ile çok sık karşılaşırız. İstihdam ; geniş anlamda, “ tüm üretim faktörlerinin […]
2 Stanley Milgram; 2. Dünya savaşı sırasında esirlere ve sivil halka yapılan zulüm ve işkencelerin odağındaki askerlerin, aslında halkın içinde […]
5 Makine öğrenmesi (ML), bir bilgisayarın doğrudan yönergeler olmadan öğrenmesine yardımcı olmak için matematiksel modelleri kullanma işlemidir. Bu, yapay zekânın […]
3 Kessler Sendromu, Dünya yörüngesine gönderilen araçların çarpışarak daha fazla enkaza yol açması sonucunda çok daha fazla çarpışmanın meydana gelme […]
3 Pasaport; “5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarının dışına çıkmayı sağlayan belgedir” […]
5 İnsanların birbirlerine olan davranışlarını belirleyen, bu davranışların sınırlarını ve boyutlarını şekillendiren en büyük etmenlerden birisi de kıyafetler olmuştur. İnsanlık […]

Copyright © 2021
Developed by Yenilikçi Genç Yetenekler